“Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai, vì ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho ngày hôm nay

–Malcolm X

“Mục tiêu chính của giáo dục trong các trường học là tạo ra những người đàn ông và phụ nữ có khả năng làm những điều mới, không chỉ đơn giản là lặp lại những gì các thế hệ khác đã làm”

–Jean Plaget

“Mục đích của việc học là tăng trưởng, và tâm trí của chúng ta, không giống như cơ thể của chúng ta, có thể tiếp tục phát triển khi chúng ta tiếp tục sống”

–Mortimer Adler

“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”

–Nelson Mandela

CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một tương lai tốt hơn cho mọi người bất kể nền tảng, khả năng, sức mạnh và đặc điểm. Chúng tôi đang làm việc với mục tiêu có ý nghĩa này bằng cách liên tục cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp mang đến các giải pháp sáng tạo, có tác động, có ý nghĩa và nổi bật cho tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên và trường học.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một tổ chức giáo dục đẳng cấp thế giới hoạt động như một cầu nối và tư vấn để thúc đẩy các dịch vụ giáo dục từ các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, v.v., tại Việt Nam. Bằng cách tích hợp việc sử dụng công nghệ và kinh nghiệm quốc tế trong kinh doanh hàng ngày, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề giáo dục quan trọng ở các nước đang phát triển như Việt Nam và sau đó tối đa hóa cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người.

Giá trị

Toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên các giá trị cốt lõi của chúng tôi để tạo ra các tác động tích cực cho xã hội và tạo ra một tương lai tốt hơn

  • Tập trung vào học sinh
  • Chuyên nghiệp
  • Độ tin cậy
  • Tính nhất quán
  • Trung thực
  • Hiệu quả
  • Nhạy cảm văn hóa
  • Lời cam kết
  • Cởi mở