Smartay Education

Giải pháp học tập toàn cầu cho học sinh Việt Nam

Về chúng tôi

Smartay Education là công ty giáo dục toàn cầu hỗ trợ học sinh và phụ huynh tiếp cận với nền giáo dục hạng nhất ở các nước hàng đầu thế giới. Tại Smartay Education, phúc lợi và thành công của học sinh là trung tâm của các dịch vụ của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là cải tiến  giáo dục thông qua công nghệ và mối quan hệ với các đối tác, từ đó mang lại nhiều cơ hội giáo dục hơn cho mọi người.

Cảm ơn Smartay Education cho các dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Tại Smartay Education, mình đã nhận được sự giúp đỡ của những người tuyệt vời giúp cuộc đời mình chuyển sang một trang mới!

Nhân viên Smartay không chỉ cung cấp dịch vụ của họ với sự chuyên nghiệp tốt nhất mà họ còn là cha mẹ thứ hai của mình ở Anh!